O MNIE

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.
Po stażu podyplomowym, który odbyłam w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, rozpoczęłam pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
w Zabrzu, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka uzyskałam specjalizację z chorób wewnętrznych (2007 rok) i diabetologii
(2009 rok). 
W 2004 roku obroniłam pracę doktorską. W 2011 roku w Oddziale Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Rybniku rozpoczęłam specjalizację z endokrynologii pod kierunkiem 
prof. dr hab. n. med. Bogdana Marka, którą ukończyłam w 2014 roku. Do 2018 roku byłam zawodowo związana ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu pracowałam jako adiunkt. Zawodowego doświadczenia nabywam także w Poradni Endokrynologicznej i Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu. Prowadzę warsztaty i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek
a także chorych
na cukrzycę. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc 
w licznych kursach i konferencjach naukowych z dziedziny endokrynologii i diabetologii. W 2017 roku uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzający umiejętności w zakresie leczenia chorych na cukrzycę
za pomocą osobistych pomp insulinowych. Jestem autorką 
i współautorką ponad 100 publikacji o tematyce naukowej, wielu doniesień wygłaszanych podczas zjazdów naukowych oraz 4 książek z dziedziny diabetologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa do Badań nad Cukrzycą (EASD) oraz zastępcą skarbnika Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Za pracę zawodową
i naukową zostałam trzykrotnie nagrodzona Nagrodą Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 roku otrzymałam także nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia naukowe, a to, co szczególnie mnie cieszy, to wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które przyznało mi w 2010 roku Śląskiego Super Orła, a w 2011 roku Złotą Odznakę za niesienie pomocy chorym na cukrzycę. Mam wielkie szczęście,
bo praca, którą wykonuję 
jest nie tylko moim życiowym wyborem ale i ogromną pasją.Jestem urodzoną optymistką, więc uśmiechem staram się zarażać swoich pacjentów.